HÅLLBARHET

Vi på Mira’s Chokladverkstad strävar alltid efter att hitta nya lösningar för att bidra till ett miljövänligare samhälle.


Hållbarhet är inte bara en trend, det är en livsstil och ett åtagande som genomsyrar allt vi gör på Mira’s Chokladverkstad AB. Vi tror starkt på att företag har en ansvarig roll att spela när det gäller att bevara och skydda vår planet för framtida generationer.
På Mira’s Chokladverkstad AB strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan genom att integrera hållbara metoder.

Vi strävar efter att erbjuda kunderna hållbara alternativ som är miljövänliga och etiskt framställda, samtidigt som de uppfyller högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Vi är fast beslutna att göra vår del för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld, och vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med våra kunder, partners och samhällen runt om i världen.


FÖRPACKNINGAR

På Mira’s Chokladverkstad AB är hållbarhet en integrerad del av vår förpackningsstrategi.
Vi prioriterar återvinningsbara material, optimerad design för minskat materialbehov, och användningen av förnybara och biologiskt nedbrytbara material.
Genom dessa åtgärder strävar vi efter att minimera vår förpackningsavtryck och främja en mer hållbar framtid för alla.